Anasayfa
Eğitim Fakültesi

 Fakülte  Koordinatörü Dr.Öğrt.Üyesi Asiye PARLAK RAKAP

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr.Öğrt.Üyesi Elif KAVAL OĞUZ
İlk Öğretim Matematik  Eğitimi Programı Koordinatörü Dr.Öğrt.Üyesi Süleyman EDİZ
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı  Koordinatörü Doç.Dr.Serap YÜKRÜK
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı  Koordinatörü 
Dr.Öğrt.ÜyesiSüleyman BÜLBÜL
Temel Eğitim Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Öğr.Gör.Nurşen OSMANOĞLU
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Öğr.Gör.Serdar YEŞİL
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü 
Dr.Öğrt.ÜyesiHatice COŞKUN
Sosyal Bilimler  Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Öğr.Gör.Abdurrahim KÜÇÜKKAYA
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Öğr.Gör. Çetin ÖZTÜRK
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
B. Ö T E Anabilim Dalı Koordinatörü 
Dr.Öğrt.Üyesi M.Serkan GÜNBATAR

TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE VE BELGELER 

THU EVRAK
THU YÖNERGE VE PROTOKOL