Anasayfa
Eğitim Fakültesi
Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

1974 yılı öncesinde Yatılı Öğretmen Okulu olarak hizmet vermekte olan bugünkü Fakülte, 1974–1984 yılları arasında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş, 1984–1992 yılları arasında ise, 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Van Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.
Ancak; günümüzde, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 4.11.1997 tarih ve 97.39.2761 Sayılı Kararıyla Eğitim Fakültelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Böylece ülkemizin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle, 16.8.1997 tarih ve 4306 Sayılı Kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim için sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni gereksiniminin karşılanması amaçlanmıştır. Bunun yanında ortaöğretim için lisansüstü düzeyde öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır.
Tüm öğretmen yetiştirme programlarına, olabildiğince erken bir dönemde zorunlu bilgisayar dersi yerleştirilerek, öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanma becerilerini kazanmaları ve bilgi teknolojilerini yakından tanımaları amaçlanmıştır.
Bunun yanında, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımı, öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesi; alan derslerinde öğretmen adaylarının, bilgisayar, İnternet, çoklu ortam, televizyon, video, projeksiyon,akıllı tahta, tepegöz gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları sağlanmıştır.    
Ayrıca, yeni programlarda zorunlu dersler yanında seçmeli derslere yer verilerek, öğretmen adaylarının ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıştır.    
Yeni programlarla, uygulamalı olarak öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri sağlanmıştır.
 
Prof. Dr. İsmail ÇELİK