Anasayfa
Eğitim Fakültesi
Vizyon

Vizyon

  • Nitelikli ve nicelik olarak yeterli öğretim elemanı kadrosuna sahip olmak,
  • Lisans programları öncelikli olarak tercih edilen ve tüm bölümlerde Yüksek Lisans ve %50’sinde Doktora düzeyinde eğitim vermek,
  • Yapılan araştırmalarla ve geliştirilen projelerle bilime, uygulamalara ve eğitim politikalarına yön vermek,
  • Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı oluşturmak,
  • Akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak,
  • Ekip çalışması ve katılımcılığı en yüksek düzeye çıkarmak,
  • Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde öncü olmak,
  • Nitelikli elemanlar yetiştirmek ve mezunları öncelikli olarak tercih edilen kurum olmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgiye katkıda bulunmak.
 
 
Fakültenin temel amacı, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülke ve kültürlerde görev yapabilecek; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, problem çözme becerileri gelişmiş. Üstün insani ve mesleki değerlere sahip. Bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkili bir şekilde kullanabilen. Ülkesine ve içinde bulunduğu topluma hizmet etme arzusunda olan. Öğrenci sevgisi ile dolu yenilikçi ve lider öğretmenler yetiştirmektir.