Anasayfa
Eğitim Fakültesi

Misyon

Lisans düzeyinde, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik, sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen, mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan, her durumda çevresine yararlı olabilecek öğretmenler yetiştirmek için çağdaş ve dinamik bir eğitim vermeyi;

Öğretim elemanı kadrosu ile ve öğrenci katılımını da sağlayarak, özgün, ekip çalışması ile gerçekleştirilen, geçerlilik ve güvenilirlik standartları yüksek, bilimsel anlamda nitelikli, evrensel bilime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı ve bunları kabul gören ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın organlarında yayımlamayı, üniversitenin farklı birim ve bölümlerinin gereksinim duyduğu; öğretim ortamlarının tasarımlanması, öğretimde teknoloji kullanımı ve materyal tasarımı/üretimi, eğiticilerin eğitiminin sağlanması gibi konularda bilimsel düzeyde destek sunmayı, toplumun gereksinim duyduğu eğitim bilimleri ile ilgili konularda; ilgili konularda; başta MEB olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitimle ilgili birimleriyle görüş alışverişinde bulunmayı ve bu kurumların eğitimle ilgili politikalarının saptanmasında belirleyici rol üstlenmeyi, eğitimle ilgili hizmet taleplerinde öncelikle tercih edilen fakülte olarak kurum ve kuruluşların, eğitime ilişkin ihtiyaç duyduğu konuları ve karşılaştığı sorunları bilimsel açıdan incelemeyi,  eğitim kurumlarında çalışanları eğitim bilimleri ve eğitim sorunları konusunda aydınlatmaya yönelik çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.